Effecten hypotheek

Bij deze hypothecaire lening wordt aan het einde van de looptijd de hoofdsom (gedeeltelijk) afgelost uit de waarde van een effectenportefeuille.


Dit product, ook wel `zuivere’ beleggingshypotheek genoemd omdat de geldnemer/belegger niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt, wordt door verschillende partijen onder verschillende namen op de markt gebracht. Een veel voorkomende naam is effecten hypotheek.

Een geld nemer die een effecten hypotheek afsluit, stelt zich tot doel de lening aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk af te lossen uit de verkoop van de effectenportefeuille.

Een effecten hypotheek komt voor in verschillende hoedanigheden. De verschillen zitten voornamelijk in de wijze waarop de effectenportefeuille wordt opgebouwd.

Periodieke inleg; (lijkt het meest op de beleggingshypotheek)

Eenmalige inleg; (een belangrijk verschil met de periodieke inleg is dat de geld nemer de eenmalige inleg soms kan meefinancieren. Sinds 1 januari 2001 is echter de aftrekbaarheid van de rente over dit deel geheel afgeschaft.)

Toch kan een dergelijke lening interessant zijn als het rendement op de effecten waarvoor de lening werd aangegaan de betaalde rente op de lening overstijgt. We spreken dan van een hefboomeffect.

LET OP !!!
Omdat bij leningen met een eenmalige inleg bij aanvang van de looptijd wordt belegd met een relatief groot vermogen is het eventuele rendement hoger dan bij een lening met een periodieke inleg. Uiteraard is daardoor bij de eenmalige inleg het beleggingsrisico ook groter.

Voordelen van de effecten hypotheek:

  • De rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal.
  • Bij de eenmalige inleg met geleend geld kan het hefboomeffect zorgen voor een meer dan compensatie van de betaalde rente.
  • De geldnemer belegt zelf en is dus geen verzekeringskosten verschuldigd.
  • Verzekeringnemer kan profiteren van hoge rendementen op de aandelenmarkten (tussentijdse opname).
  • De geldnemer is niet gebonden aan fiscale regels met betrekking tot kapitaalverzekeringen.

Nadelen van de effecten hypotheek:

  • Geen zekerheid of op de einddatum (een beoogd deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost.
  • De geld nemer loopt, zeker bij een eenmalige inleg, een relatief groot risico: cumulatief is er sprake van het risico van waardedaling van de effectenportefeuille, stijging van de rente en wellicht zelfs een daling van de woningprijzen.
  • Bij gefinancierde eenmalige inleg moet de effectenportefeuille van de geld nemer voldoende rendement opleveren om de betaalde rente te compenseren.