Lineaire hypotheek

Bij een hypothecaire lening met een lineaire aflossing lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. Het bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de looptijd van de lening. Bedraagt bijvoorbeeld het leningbedrag EUR 180.000,00 en is de looptijd 30 jaar, dan is de aflossing op jaarbasis EUR 180.000,00: 30= EUR 6.000,00 per jaar, ofwel EUR 500,00 per maand. De aflossing verloopt volgens een vast patroon.


Door de periodieke aflossingen nemen de restantschuld en de jaarlijks (of maandelijks) te betalen rentebedragen in de loop der jaren af.

De hypothecaire lening op basis van lineaire aflossing is daarom geschikt voor cliënten die hun maandlast willen zien afnemen. De vermindering van het te betalen rente bedrag heeft natuurlijk wel een gevolg voor de fiscale aftrek.

De eerste jaren zijn de bruto maandlasten (evenals de netto maandlasten) relatief hoog omdat er naast rente over de (dalende) hoofdsom een bedrag aan aflossing moet worden betaald.

Lineaire hypotheek

Voordelen

  • Snelle vermogensvorming.
  • Dalende lasten in de loop de jaren: dit is van belang voor geldnemers die op termijn een daling van hun (gezamenlijke) inkomen verwachten.
  • Minder rente verschuldigd.

Nadelen

  • Hoge lasten in de eerste jaren: hierdoor kan minder geleend worden in vergelijking met andere aflossingsvormen.
  • Beperkt inflatievoordeel: reeds in de eerste jaren van de looptijd wordt relatief veel afgelost waardoor in de tijd minder van de waardevermindering van de hoofdsom kan worden geprofiteerd (uitgaande van inflatiecorrectie in het inkomen) dan bij andere aflossingsvormen.
  • Dalend fiscaal voordeel: zeker voor geldnemers met stijgende inkomens is de lineaire hypotheek fiscaal minder aantrekkelijk dan andere hypotheekproducten.