Banksparen niet zo voordelig als het lijkt

20 februari 2008

Ruim een maand geleden was het grote moment daar dat heel Nederland kon gaan banksparen. Met name consumentenorganisaties waren laaiend enthousiast over deze nieuwe vorm van belastingvrij sparen voor de aflossing van de hypotheek. Het enthousiasme wordt vooral ingegeven door de lage kostenstructuur van het banksparen ten opzichte van de grote tegenhanger, de spaar- en beleggingsverzekering.

Bewust zijn van kosten is goed, maar wanneer u zich enkel laat leiden door dit aspect, dan loopt u mogelijk alsnog nog grote financiële risico’s in combinatie met banksparen. Een onderdeel waar u maar zelden op gewezen wordt!

De meeste mensen sluiten bij hun hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af, zodat in geval van overlijden de langstlevende partner onbezorgd in de woning kan blijven wonen. Eén van de grootste verschillen tussen het banksparen en de afslossingsverzekering is de uitkering in geval van overlijden. In geval van een aflossingsverzekering zit de overlijdensrisicoverzekering geïntegreerd in het product, maar in geval van een bankspaarrekening ontbreekt deze dekking. Wanneer u wilt dat uw partner financieel verzorgd achterblijft, zult een losse, aanvullende verzekering moeten afsluiten. Nu hoeft de combinatie van een losse verzekering samen met de bankspaarrekening niet persé duurder te zijn dan een aflossingsverzekering, maar er schuilt wel een financieel gevaar in deze losse constructie.

Dit speelt met name indien gespaard wordt middels beleggingen. In dat geval weet men namelijk niet welk rendement men behaald zal gaan worden, dus wordt er gerekend met een verwacht, prognose rendement. Op basis van de verwachte groeilijn (zie blauwe vlak in het figuur) en het gewenste kapitaal in geval van overlijden, wordt een aanvullende verzekering gesloten ten grootte van het paarse vlak. In de praktijk een annuïtairdalende risicoverzekering.

Een belangrijke karaktereigenschap van beleggen is dat het werkelijke rendement zal afwijken van het verwachte rendement. In geval van overlijden zal enerzijds de werkelijke spaarwaarde vrij komen, aangevuld met de losse overlijdensuitkering. Doordat deze producten niet op elkaar zijn afgestemd, kan de situatie ontstaan dat er teveel, maar veel erger nog, te weinig kapitaal beschikbaar is in geval van overlijden. Met als gevolg dat de langstlevende partner hierdoor in de financiële problemen kan komen!

n plaats van een dalende uitkering kunt u om dit risico te ondervangen kiezen voor een gelijkblijvende uitkering, naast de spaarwaarde. In dat geval verzekert u altijd meer dan noodzakelijk en bent u dus onnodig duur uit.

Erfrechtelijke verschillen

Naast het hiervoor vermelde risico zit er nog een groot verschil tussen de aflossingsverzekering en het bankspaarproduct, aangevuld met een losse risicoverzekering. Het is een logische gedachte dat de langstlevende partner zowel de uitkering van de verzekering als de opgebouwde spaarpot zal ontvangen, maar helaas is dat niet altijd waar.

In geval van een spaarverzekering gaat de uitkering in geval van overlijden naar de begunstigde. In theorie kan dit iedereen zijn, maar in de praktijk zal dit de partner zijn. In geval van een bankspaarproduct zal de opgebouwde spaarwaarde vallen in de nalatenschap, terwijl de uitkering van de verzekering de begunstigde toekomt. De langstlevende partner is echter niet automatisch de erfgenaam. Dit is bijvoorbeeld het geval indien sprake is van ongehuwd samenwonende partners. Komt de partner te overlijden dan zal de (helft van de) spaarwaarde toekomen aan de erfgenamen en dat zijn in dit geval de ouders en de eventuele broers en zussen van de overledene, terwijl de uitkering van de verzekering wel toekomt aan de langstlevende partner. Daarnaast zal uitkering van de verzekering onbelast zijn voor de successiebelasting, terwijl de waarde van het bankspaarproduct wel belast zal zijn! De wens om de elkaar financieel onbezorgd achter te laten mist zo zijn doel!

Door het afsluiten van een testament, kan dit probleem worden ondervangen, maar dan moet u zich weer afvragen of het gewenste kostenvoordeel heeft opgewogen tegen de extra kosten en risico’s.

Bron: Overgeld

Gepost in Nieuws |

Laat een reactie achter

Opgelet: Uw reactie moet goedgekeurd worden, dus kan het even duren voor hij zichtbaar wordt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te versturen.