Banksparen

11 januari 2008

Wat zullen de champagnekurken geknald hebben tijdens de jaarwisseling bij de consumentenorganisaties. Eindelijk kunt u gaan banksparen als hèt alternatief van de, in hun ogen, te dure spaar- en beleggingsverzekeringen.

De bedoelde organisaties zijn zo enthousiast, dat u wel gek lijkt, indien u hier niet aan zou deelnemen. “Geen aflossingsverzekeringen meer, alleen nog bancaire producten!” Maar waarop is dit enthousiasme gebaseerd?

Uitgesteld aflossen voor maximaal fiscaal voordeel

Ruim 90 % van alle hypotheken die afgesloten worden, bestaat uit een aflossingsvrije lening, met daaraan gekoppeld een aflossingssysteem. Hiervoor betaalt u maandelijks (of soms éénmalig) een bedrag, de premie of inleg. Deze bedragen worden niet gebruikt om de lening te verlagen, maar worden in een apart spaarpotje gedaan, zodat u aan het eind van de looptijd de hypotheek, het bedrag in één keer kunt lossen. Door deze wijze van aflossen heeft u gedurende de gehele looptijd van de lening volledige hypotheekrenteaftrek, wat de populariteit van deze hypotheekvormen dan ook verklaart.

De spaarsystemen kunnen vervolgens op een aantal manieren worden onderscheiden:

Naar spaarwijze,
Naar productvorm en
Naar fiscaliteit.

Spaarwijze: Sparen of belegging

Indien de premies worden gebruikt om te sparen tegen een vaste rente, zodat er aan het einde van de looptijd sprake is van een gegarandeerde opbouw dan spreken we van een spaarhypotheek. Wordt de inleg niet gebruikt om te sparen, maar wordt er mee belegd, dan noemen we het een beleggingshypotheek. Bij sommige maatschappijen worden beide mogelijkheden binnen één product aangeboden; In het vakjargon een hybride hypotheek genoemd.

Productvorm: Verzekering of rekening

Het sparen en/of beleggen kan via een tweetal producten. Een verzekering (spaar- of beleggingsverzekering) of via een bancair product, een spaar- of beleggingsrekening. Een kenmerkend verschil tussen de verzekering en de rekening is dat bij de verzekering de overlijdensrisicoverzekering meestal is geïntegreerd in het product, terwijl er bij een bancair product de overlijdensrisicoverzekering altijd los afgesloten moet worden.

Fiscaliteit: Aflossing in box 1 of in box 3

De keerzijde van het niet tussentijds aflossen en het maximale fiscale voordeel, is dat de spaarpot door de fiscus tussentijds belast wordt. De wijze van belastingheffing is afhankelijk of u spaarpot in box 1 of in box 3 plaatst. Stopt u de spaarpot in box 1, dan vindt er tussentijds geen belastingheffing plaats en is de uitkering, mits u voldoet aan de fiscale spelregels, ook onbelast. De tegenprestatie is dat u met de uitkering te zijner tijd wel de hypotheek móet aflossen.

Stopt u de spaarpot in box 3, dan wordt de waarde van uw spaarpot ieder jaar belast met (maximaal) 1,2% vermogensrendementsheffing. Deze belasting moet u jaarlijks betalen over de gemiddelde waarde van uw spaartegoed. Hier staat tegenover dat u geen fiscale spelregels heeft en dat u (van de belasting!) niet verplicht bent om te zijner tijd de hypotheek af te lossen met uw spaartegoed.

De onbelaste opbouw en de belastingvrije uitkering, is voor veel consumenten de reden om te kiezen voor een opbouw in box 1. En daar zat een groot verschil tussen het verzekeringsproduct en het bancair product. Indien u kiest voor een aflossingsverzekering, dan heeft u de keuze in welke box u deze plaatst. Koos u echter voor een bancair product, dan kwam deze altijd in box 3 terecht. U had dan dus niet de keuze, welke een verzekering wel heeft. Met de introductie van banksparen is dit verschil verleden tijd, zodat u vanaf heden ook uw bancaire aflossingsvorm in box 1 kunt plaatsen.

Oude wijn in nieuwe zakken?

Banksparen is dus feitelijk niets nieuws. In feite is banksparen de aflossing van de hypotheek opbouwen via een spaarrekening of een beleggingsrekening, waarbij u voor het overlijdensrisicodeel een losse risicoverzekering moet sluiten. Het enige nieuwe aan banksparen is dat u voortaan ook belastingvrij kunt sparen middels een bancairproduct.

Ondanks dat de aflossingswijzen nu erg op elkaar lijken zitten er wel degelijk verschillen tussen het bancaire product en het verzekeringsproduct. Deze verschillen zitten niet (alleen) in de kostenstructuur, maar zitten voornamelijk in de fiscaal/juridische en producttechnische hoek.

Het is jammer dat in de publicaties van de consumentenorganisaties men zich (nagenoeg) enkel beperkt men tot het kostenaspect, want vooral in de andere zaken zitten voor u als consument wezenlijke verschillen, waardoor u bij een verkeerde keuze, later in de problemen kunt komen.

Bron: Overgeld

Gepost in Nieuws |

Laat een reactie achter

Opgelet: Uw reactie moet goedgekeurd worden, dus kan het even duren voor hij zichtbaar wordt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te versturen.