Blijf alert op de nieuwe WOZ-taxatie

16 februari 2008

Rond deze tijd ploft bij huizenbezitters de aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb) op de mat. De gemeente schat de waarde van de woning en hangt daar een prijskaartje aan.

Kritisch zijn loont, want een te hoge schatting kan honderden euro’s per jaar schelen.

De zogenoemde ’WOZ-waarde’ (van: Wet Waardering Onroerende Zaken) wordt berekend aan de hand van wat de woning redelijkerwijs zou hebben opgebracht bij verkoop op de peildatum: 1 januari 2007. Ingrijpende veranderingen, bijvoorbeeld door een verbouwing, worden wel meegewogen. De WOZ-waarde is ook van invloed op heffingen van waterschappen en is ook bepalend voor het eigenwoning-forfait. Voor alle drie de belastingen geldt: hoe duurder de woning, hoe hoger de heffing.

Wie meent dat de gemeente de woningwaarde te hoog inschat, kan daartegen binnen zes weken na dagtekening bezwaar aantekenen. Lukt dat niet op tijd, dan is het verstandig ’pro forma’ bezwaar aan te tekenen. Dat kan door een brief te sturen naar de gemeente waarin staat dat de aanslag in elk geval niet wordt geaccepteerd en dat daarop later een toelichting volgt.

Van belang is vooral hoe de gemeente tot de waardebepaling is gekomen. In veruit de meeste gevallen vindt geen taxatie ter plekke plaats, maar wordt gekeken naar de verkoopprijs van ’referentiepanden’, vergelijkbare woningen die rond de peildatum zijn verkocht in de buurt. De gemeente moet kunnen aangeven welke panden dat zijn.

Kritisch kijken naar de motivering van de gemeente is een must, zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Let vooral op of de referentiepanden vergelijkbaar zijn met de eigen woning: hoe groot is het woonoppervlak, is de ligging van dezelfde kwaliteit, hoe is de staat van onderhoud? Zijn er grote verschillen, dan heeft de woningbezitter een goede reden om bezwaar te maken.

Hoe meer argumenten er tegen de hoogte van de aanslag worden aangevoerd, des te beter. Op de website van het Kadaster (www.kadaster.nl) kan tegen een gering bedrag informatie worden opgevraagd over de verkoopprijzen van andere panden in de buurt. Recent verkochte huizen zijn goed vergelijkingsmateriaal, zegt André de la Porte. Ook is het verstandig de aanslag te vergelijken met de gemiddelde stijging van de WOZwaarde per gemeente, te vinden op www.eigenhuis.nl. Is de WOZ-waarde aanzienlijk meer gestegen dan gemiddeld, dan is dat ook een argument voor bezwaar.

Zelf het bezwaar mondeling toelichten, kan een goede zet zijn. Persoonlijk contact wil wel eens helpen om het bezwaar aannemelijker te maken. Hoog inzetten is ook aan te raden. Wie een juridische procedure wil voorkomen, zal misschien vroeger of laat een compromis moeten sluiten. Een beetje onderhandelingsruimte kan dan geen kwaad. Naar de rechter stappen, kan altijd nog.

Wel is er een ’bezwaarmarge’, om te voorkomen dat over minimale verschillen geruzie ontstaat. Taxeren geeft nooit één exacte uitkomst, benadrukt Jan Willem de Joode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Valt de taxatie van de gemeente binnen een acceptabele marge, dan is bezwaar niet mogelijk.

Zo moet de afwijkingen bij woningen tussen twee en vijf ton minimaal vier procent zijn, met een minimum van tienduizend euro. Op www.wozinformatie. nl kan worden nagegaan of het zin heeft bezwaar te maken.

Bron: Dagblad de Limburger

Gepost in Nieuws |

Laat een reactie achter

Opgelet: Uw reactie moet goedgekeurd worden, dus kan het even duren voor hij zichtbaar wordt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te versturen.