Lagere rente door meer concurrentie op hypotheekmarkt

17 december 2007

De Europese Commissie overweegt volgend jaar nieuwe Brusselse wetgeving, om de in haar ogen gebrekkig concurrerende hypotheekmarkt open te breken. Daarmee moet het niet alleen makkelijker worden om een huis via een buitenlandse bank te financieren, maar kunnen bovendien de hypotheekrentetarieven in heel Europa flink dalen.


Dat blijkt uit een aantal maatregelen en conclusies die eurocommissaris McCreevy (Interne Markt) vandaag in een uitvoerig witboek over de Europese hypotheekmarkt zal presenteren.

De plannen vormen voorlopig het sluitstuk van een bijna drie jaar durend onderzoek naar de Europese hypotheekmarkt, waar tot ergernis van McCreevy nog altijd niet of nauwelijks sprake is van een echte grensoverschrijdende markt. In slechts een fractie van het aantal afgesloten hypotheken is sprake van een contract met een buitenlandse bank.

Hoewel Brussel erkent dat factoren als afstand, taal en andere lokale verschillen daarbij een rol spelen, blijkt vooral sprake van een aantal stevige marktbelemmeringen en toetredingsdrempels, die het voor buitenlandse hypotheekverstrekkers nauwelijks mogelijk/aantrekkelijk maken om over de grens actief te worden.

Iets dat de Europese economie én de consument onnodig veel geld kost, zo blijkt uit de studie. Zo zou de economie in de EU jaarlijks 0,12 tot 0,24 procent extra kunnen groeien indien sprake is van volledige concurrentie op de hypotheekmarkt, terwijl consumenten in de meeste gevallen flink minder rente hoeven te betalen.

Volgens McCreevy kan het verschil oplopen tot jaarlijks maar liefst 470 euro minder rente over elke ton die in euro’s geleend wordt. Iets dat ook blijkt uit een vergelijking van de gemiddelde hypotheektarieven in de landen van de eurozone. Hoewel Nederland zeker niet tot de duurste landen behoort is lenen in andere EUlidstaten toch nog stukken goedkoper.

McCreevy zal volgend jaar een eerste serie plannen lanceren om grensoverschrijdende hypotheekverstrekkingen gemakkelijker te maken. Zo wil Brussel snel nieuwe Europese afspraken maken die voor meer harmonisatie zorgen op het gebied van onder meer taxaties, kadastrale registratie en executieverkoop.

Daarnaast wil de Ier de Europese gedragscode voor woninghypotheken aanpassen en landelijke vergelijkingen opstellen over de kosten en tijdsduur die aan bepaalde onderdelen van de hypotheekverstrekking verbonden zijn. Bovendien wil Brussel de in de lidstaten nu zeer verschillende regels voor vervroegde aflossing aanpakken en het makkelijker maken om – eenmaal een hypotheek afgesloten – alsnog van geldverstrekker te wisselen.

Hoewel McCreevy van verschillende experts het advies heeft gekregen om snel met Europese wetgeving te komen om een aantal acute problemen te verhelpen, wil de Ier nog even wachten voordat hij daadwerkelijk met een nieuwe richtlijn komt.

Brussel benadrukt dat wetgeving in een aantal gevallen logisch lijkt en ook zeker tot de mogelijkheden behoort, maar gaat nu eerst onderzoeken of nieuwe wettelijke regels de situatie ook echt zullen verbeteren en bijvoorbeeld niet via een achterdeur weer andere nadelen worden geïntroduceerd. Einddoel voor McCreevy is echter dat huizenkopers, net als nu binnen Nederland het geval is, over enkele jaren ook gewoon kunnen rondshoppen bij banken over de grens ofwel bij buitenlandse banken die hypotheekleningen in ons land aanbieden. Brussel benadrukt overigens in haar rapport dat dit niet moet worden gezien als een antwoord op de Amerikaanse hypotheekmarkt, waarvan de oorzaken en effecten momenteel nog uitgebreid door de Commissie worden geanalyseerd. Veel van de problemen die op dit moment in de VS voor het eerst worden besproken zijn volgens McCreevy in Europa al jaren bekend. De eurocommissaris kijkt momenteel onder meer samen met de Europese Centrale Bank of toch ook in Europa aanpassingen nodig zijn om uit te sluiten dat een vergelijkbare crisis zich hier kan voordoen.

Gepost in Nieuws |

Laat een reactie achter

Opgelet: Uw reactie moet goedgekeurd worden, dus kan het even duren voor hij zichtbaar wordt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te versturen.