Overleeft uw hypotheek de crisis?

9 oktober 2008

Nu de banken en verzekeraars grote klappen krijgen en de Nederlandsche Bank uw spaargeld tot een ton garandeert, rijst de vraag hoe het zit met uw hypotheek.

Wat zijn de consequenties voor een woningbezitter als zijn hypotheekbank failliet gaat?
Het risico is dan beperkt. Uw hypotheek wordt niet kwijtgescholden, u krijgt hoogstens met een andere aanbieder maken. Als een bank failliet gaat, zal een curator de bezittingen die het bankbedrijf nog heeft, verdelen onder de schuldeisers.

Een uitstaande hypotheek valt ook onder de boedel van de failliete bank. Er is altijd wel iemand die voor een leuke prijs zulke bezittingen wil overnemen. In Nederland ging in 2005 de bank Van der Hoop failliet. De Rabobank nam de hypothekenportefeuille over met korting: de waarde van de hypotheken was 120 miljoen euro, de Rabobank betaalde 95 miljoen. Met de opbrengsten konden de schuldeisers, waaronder de houders van spaarrekeningen, deels uitbetaald worden.

De nieuwe bezitter van de hypotheken heeft zich in zo’n geval te houden aan de contracten waaronder u de hypotheek bent aangegaan. U moet dan uw rente en aflossing aan de andere bank betalen. Uw hypotheek loopt gewoon door. Of het contract weer onder dezelfde voorwaarden verlengd kan worden als bij de oude bank, is wel de vraag.

Kan bij faillissement een spaartegoed worden verrekend met een nog openstaande (hypotheek) schuld?
Als u een schuld en een tegoed hebt bij dezelfde bank, kunnen die in geval van faillissement met elkaar worden verrekend. Het positief saldo dat u bij een bank hebt staan kan worden gebruikt om de nog openstaande schuld mee af te lossen. Dit is te vermijden door het tegoed bij een andere bank onder te brengen. Nadeel van verrekening is namelijk dat u na de verrekening geen spaargeld meer overhoudt en daar dus ook geen rente meer over ontvangt. U kunt in liquiditeitsproblemen komen. De verrekening leidt tot verlaging van uw hypotheekschuld, maar dan verliest u over het afgeloste bedrag het voordeel van de hypotheekrenteaftrek.

Wat betreft het verrekenen van schulden en tegoeden hebt u geen keuze. De Nederlandsche Bank (DNB) verrekent namelijk altijd.

Valt het gespaarde bedrag in een spaarhypotheek ook onder de garantie voor spaartegoeden?
In feite is een spaarhypotheek een aflossingsvrije hypotheek. Veelal via een levensverzekering wordt het bedrag bij elkaar gespaard, dat aan het einde van de looptijd nodig is om de hypotheek af te lossen.

Aangezien de spaarcomponent gekoppeld is aan een verzekering, valt dat bedrag niet onder de garantieregeling voor banken.

De verzekeringsbranche kent geen garantieregeling. Het door de wet geregelde toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico’s nooit uit.

Dreigt een verzekeraar failliet te gaan, dan probeert DNB de verzekeringsportefeuille over te dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen.

Dan verandert er voor de mensen met een spaarhypotheek dus niets.

Ook als het spaardeel van de hypotheek bij een aparte verzekeraar loopt die geen onderdeel is van de bank waarbij de hypotheek is afgesloten, zal er bij een dreigend faillissement alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat de lopende verzekeringen (met het spaargedeelte van de spaarhypotheek) door een andere partij worden opgekocht.

Ook in dat geval blijft het hele gespaarde bedrag intact.

Bron: Dagblad de Limburger 09-10-2008

Gepost in Hypotheekrente, Nieuws |

Laat een reactie achter

Opgelet: Uw reactie moet goedgekeurd worden, dus kan het even duren voor hij zichtbaar wordt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te versturen.