Uw beleggings verzekering inzichtelijk!

26 februari 2008

Heeft u een beleggingsverzekering, dan ontvangt u binnenkort informatie over uw verzekeringen. Uiterlijk 1 april zijn namelijk alle verzekeraars verplicht u op een vast omschreven wijze te informeren over de waarde en de kosten van uw verzekering. Wat kunt u van deze nieuwe berichtgeving verwachten en wat zijn de gevolgen voor uw hypotheek?

In de praktijk blijkt dat veel polishouders de communicatie over de waardeopbouw en kostenstructuur van beleggingsverzekering tot op heden onduidelijk vonden. Een werkgroep, Commissie de Ruiter genaamd, heeft zich over deze klachten gebogen. Dit heeft geresulteerd in een aantal vaste communicatiemodellen. Voor de meeste beleggingsverzekeringen is de jaarlijkse informatievoorziening gebaseerd op model 3.

Volgens dit model krijgt u niet alleen zeer gedetailleerde informatie over de waardeontwikkeling van uw verzekering, maar krijgt u ook inzicht hoe de waarde van uw belegging zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en wat de verwachte eindwaarde van de verzekering zal zijn, gebaseerd op vast omschreven voorbeeldberekeningen.

De nieuwe overzichten geven u daarnaast inzicht in wat er met uw maandelijkse premie is gebeurd. Hoeveel van uw premie is daadwerkelijk belegd en wat is gebruikt voor aanvullende verzekeringen, zoals het overlijdensrisicodeel, en hoeveel is opgegaan aan kosten?

Wat betreft de kosten wordt ook nog onderscheid gemaakt in een aantal soorten:

  • Kosten van de verzekeraar,
  • De aan- en verkoopkosten,
  • De kosten van de bemiddelaar of verzekeringsadviseur en
  • De beheerkosten.

Mogelijk zal de (hoeveelheid) informatie in eerste instantie onduidelijk overkomen, maar onderzoek leert dat ruim de helft van de ondervraagden de informatie helder en eerlijk vindt. De verzekeraars zijn verplicht deze informatie voortaan rechtstreeks aan de klant te sturen.

Wat betekent dit voor u?

Door deze nieuwe manier van communiceren krijgt u op de eerste plaats veel meer inzicht in de (verborgen) kostenstructuur van uw beleggingsverzekering. Daarnaast wordt duidelijker of u het verwachte eindkapitaal ook daadwerkelijk zult gaan opbouwen.

De algemene opvatting is dat in veel gevallen het verwachte aflossingskapitaal (fors) lager zal zijn dan ze u op het moment van afsluiten hebben voorgespiegeld. Voor uw hypotheek zal dit overigens geen directe gevolgen hebben. Banken kunnen u namelijk niet verplichten het verschil extra op te bouwen. Wel dient u voor uzelf na te gaan wat de financiële consequenties voor u zijn, als de uitkering lager is dan u in eerste instantie had verwacht!

Tot slot stelt het nieuwe overzicht u in staat om op een goede afweging te maken of het financieel voordeel oplevert om uw verzekering naar een andere verzekeraar of aflossingssysteem over te sluiten. Houdt u hierbij wel rekening met eventuele fiscale consequenties van afkopen van verzekeringen!

Bron: Overgeld

Gepost in Nieuws |

Laat een reactie achter

Opgelet: Uw reactie moet goedgekeurd worden, dus kan het even duren voor hij zichtbaar wordt. Het is niet nodig om uw reactie nogmaals te versturen.